CBRE, EMEA genelinde enerji ve sürdürülebilirlik uzmanlığı konusunda önde gelen hizmet sağlayıcı olarak yatırımcı, kullanıcı ve geliştiricileri desteklemektedir. Müşterilerimize gayrimenkul mevzuatı konusunda destek veriyor, işletim giderlerini azaltma, enerji verimliliği ve güvenilirliğini artırma, marka ve itibarı yönetme, riski azaltma ve daha üretken ve sağlıklı iş yeri ortamları yaratma konusunda yardımcı oluyoruz.

İş sürdürülebilirliğine bütüncül bir yaklaşım sergileyen ekibimiz, yalnızca karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda işiniz için uzun vadeli faydalar ve değer de yaratan stratejiler geliştirmektedir.

Dünyanın bir numaralı ticari gayrimenkul hizmetleri sağlayıcısı olarak, diğer enerji ve sürdürülebilirlik danışmanlarından farklıyız. Bina ve tesis yönetimi konusundaki kapsamlı bilgi ve deneyimlerimizden destek almak suretiyle, gerekliliklerinizi net olarak ve hızlı şekilde anlamamıza ve yaratıcı ve pratik sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri sağlamamıza olanak sağlayan benzersiz bir gayrimenkul odağına sahibiz.

Küresel çapta 250'nin üzerinde enerji ve sürdürülebilirlik profesyoneline sahibiz ve bunların 120'den fazlası EMEA bölgesinde bulunuyor. Ekibimizin bilgi ve tecrübesi, sözleşmeli enerji mühendisleri ve yöneticileri, akredite LEED, BREEAM, ISO ve Refah sürdürülebilirliği profesyonellerinden kalifiye ölçüm ve doğrulama uzmanlığı ile enerji / su tedarik uzmanlığına kadar geniş bir grubu kapsıyor.

 

Kullanıcılar için hizmetler

 

Özellikle kullanıcılar için kamu hizmetleri ve kaynaklarının arz, talep ve kullanımını optimize etmeye yönelik bir program geliştirdik. Bu programa şu adı verdik: “Akıllı Satın Alın, Akıllı Kullanın ve Sorumlu Olun.”

Yani kamu hizmetleri tedarik stratejisinin geliştirilmesinden bina ve portföyler genelinde maliyetler ve emisyonların azaltılmasına ve son olarak da bir yandan mülklerin değerini artırırken bir yandan da çevre mevzuatına uyumun sağlanmasına kadar her açıdan işletmeleri destekliyoruz.

Bu üç yönlü enerji ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, EMEA'da 100'ün üzerinde müşteriyi destekleme, kamu hizmeti harcamaları açısından 1 milyar Euro'nun yönetimini gerçekleştirme, 23 milyon Euro tasarruf ederek 1,8 milyon ekili ağaca eşdeğer olan 70 m kg CO2e azaltımı gerçekleştirme olanağı bulduk.


Yatırımcılar için hizmetler


Ekibimiz, yatırımcılara sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmekten bina performansını iyileştirme, itibarı artırmaya, raporlama ve sertifikasyonlar ile mevzuat ve eskime riskini azaltmaya kadar uzanan kapsamlı bir hizmet sunmak için CBRE'nin küresel gayrimenkul uzmanlığından yararlanmaktadır.

Temel işimiz gayrimenkul olduğu için, CBRE'nin enerji ve sürdürülebilirlik uzmanları uzun vadeli bir gayrimenkul odağı sağlama konusunda benzersiz bir konuma sahiptir. Ekiplerimiz yatırımcılara yalnızca kullanıcıları çekip elde tutma konusunda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda düzenleyici uyumunu sağlar, riskleri azaltır ve en son araştırma ve analizlere erişim yoluyla kamu hizmeti tasarrufları yaratır.


Türkiye'deki enerji ve sürdürülebilirlik hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

  • Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Danışmanlığı
  • Enerji Performansı İyileştirmesi
  • Yeşil Bina Sertifikasyonu
  • Uyum ve Risk Yönetimi