Kira ödemeleri ve portföy yükümlülüklerinin yönetimini ekibimize bıraktığınızda, sizin adınıza mülk sahibi ve alt kiracı iletişimini yönetebilir, riski azaltırken tasarruf sağlar, sizi temel iş hedeflerinize odaklanmak için özgür bırakırız.


Portföy tasarrufları ve verimlilikleri

 

Piyasa lideri veri analitiğimiz ve içgörümüz, size gayrimenkul portföyünüzün net bir görünümünü sunacak, performansı ve devam eden iş etkinliğini kolaylıkla takip etmenize olanak sağlayarak mülk yönetiminizi kolaylaştıracaktır.

Güçlü analitik araçlardan yararlanan uzmanlarımız, verimlilikleri belirlemenize yardımcı olurken, bir yandan da gayrimenkullerinizin kurumsal hedeflerinizle aynı doğrultuya oturmasını sağlayacaktır. Bu süreç, tipik olarak müşterilere %20 civarında tasarruf sağlar.
 
Temel portföy hizmetlerimiz:
  • Veri Yönetimi / Kiralama Yönetimi: Bilgileri tek bir veri tabanına girecek ve portföyünüzden gelen tüm bilgileri yöneteceğiz. Buradan mülkünüzle bağlantılı her türlü önemli bilgiye ivedi şekilde erişebileceksiniz. Buna kira ve mülk türü, kiralama süresi, kritik tarihler ve bunların ne zaman değiştirilebileceği de dâhildir. 
  • Müşteri Muhasebesi: Mülk ve kiralama muhasebesi hizmetimiz, alacak ve borç hesaplarıyla ilgilidir. Yalnızca kira, hizmet bedelleri ve sigorta gibi kontratlı ödemelerin yapılmasını sağlayacağız. Ekip ayrıca her türlü finansal kiralama muhasebesini yönetmektedir ve buna mülkle ilgili kiracı ödemeleri; doğru bütçeler ve iş planları ve kira ve hizmet bedeli denetimleri de dâhildir.