CBRE Araştırma; ayırıcı ve önemli bir performans elde etme konusunda müşterilerimize kılavuzluk etmek için dünya genelindeki gayrimenkul eğilimleri, stratejileri ve fırsatları konusunda düşünceli ve ileriye dönük görüşler sağlar.

CBRE Araştırma, dünya genelindeki yatırımcılar ve kullanıcılara gayrimenkul piyasası araştırmaları, ekonometrik tahminler ve kurumsal ve özel sektör stratejileri sunan seçkin araştırmacılardan oluşan entegre bir topluluktur.


ERIX


ERIX, dünya genelinde 200’ün üzerinde şehir için her çeyrekte güncellenen toplu ve karşılaştırılabilir gayrimenkul piyasası verileri kaydeden, CBRE Araştırma’nın tescilli küresel uygulamasıdır. Sistem, tekil şehir ve piyasalar arası raporlama sağlamaktadır. Bu sistem, birden fazla piyasadan alınan yerel verilerin hızlı ve etkili bir şekilde tek bir genel veri tabanında toplanmasına olanak sağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen yerel para birimi ve zemin alanı ölçümleri, uluslararası karşılaştırma ve analize olanak sağlanabilmesi için sistematik olarak küresel bir biçimde standartlaştırılmış ölçütlere dönüştürülmekte ve yerel bilgi, uzmanlık ve veriler de tutarlı, erişilebilir ve geçerli bir gayrimenkul piyasası bilgileri kümesi oluşturacak şekilde sentezlenmektedir.


Ekonometrik Tahmin


Modelleme ve tahmin konusundaki titiz yaklaşımımız ile yerel araştırma profesyonellerinin aracılık bilgileri ve yerel piyasa uzmanlıkları; yönetim danışmanlığı, bilgi dolu karar alımı ve nihayetinde daha iyi müşteri sonuçları sağlamak için benzersiz bir araştırma platformunun altını çizmektedir. CBRE Ekonometrik Danışmanlarının simge ürünü olan Outlook, hem alan hem de sermaye piyasası esasları için alt piyasa düzeyinde kilit piyasa değişkenlerinin tahmini için tutarlı bir modelleme yaklaşımı sağlamaktadır.


Küresel Araştırma Portali


Küresel Araştırma Portali, CBRE’nin kolektif küresel araştırma bilgilerini tek bir platformda bir araya getirmekte ve size tüm coğrafya ve sektörlerdeki en güncel düşünce liderliği ve bilgilerimiz için kolay erişim sağlamaktadır.